E -FORTE

Класа без компромиси!

Image 12 Image 12 Image 12

Нова и революционна профилна система за изработка на дограма ориентирана към бъдещето. Тя се произвежда в заводите на Inoutic/Deceuninck Gmbh, в Боген, Германия и е топ-оферта дори за взискателния немски купувач. Притежава отлични топлоизолационни характеристики без конкуренция на пазара. E-forte дефинира европейските стандарти за енергийна ефективност: с обичайно произвежданата стоманена армировка, с монтажна широчина 84 мм и без допълнителни топлоизолационни елементи профилът на Efortе постига превъзходна топлоизолация. За първи път показателят Uf (коефициент на топлопреминаване на рамката) слиза под единица. Коефициентът на топлопреминаване при E-forte е Uf = 0.95 W/m².K. С това тя напълно удовлетворява изискванията за строителство на пасивни къщи.

Стандартният PVC прозорец с обикновен стъклопакет (без нискоемисийни стъкла) има коефициент на топлопреминаване около 2.45 W/m².K. При E-forte, в зависимост от остъкляването, може да се постигне К= 0.8 W/m².K (покриващ изискването за пасивни къщи). На езика на потребителите това означава икономия на газ за отопление 1120 литра на година само от един прозорец. Същевременно профилът позволява направата на дограма с по-големи размери от възможните до този момент тъй като притежава необходимите якостни характеристики.

Акценти:

 • Възможност за остъкляване на профила с дебелина на стъклопакета, варираща от 20 до 47 мм – максимално широк избор, осигуряващ висока степен на топло- и звукоизолация.

 • Закрепване на стъклодържателя в две опорни точки – уникална характеристика при PVC профилните ситеми, която гарантира устойчиво и надеждно притискане на стъклопакета, както и повишена устойчивост срещу взлом.

 • Височина на фалца при остъкляването в касата и в крилото 25 мм вместо досегашните 20 мм – осигуряващи допълнително „потъване“ от 5 мм на стъклопакета, като по този начин при ниски температури се гарантира повишена топлоизполация и отсъствие на конденз в долната му част. (Системата предлага така наречения „топъл ръб“ на прозореца)

 • Стоманено укрепване в централната зона, отделено от стените на профила и недостъпно за външни въздействия – още една термична бариера във вид на допълнителна камера за изолиране и устойчивост на конструкцията.Image 12

 • Гарантирана висока степен на функционалност на обкова с възможност за закрепване през три стени и допълнителна камера за завинтване - конструктивно заложен допълнителен детайл за обезопасяване на прозорците с повишена устойчивост срещу взлом.

 • Ново допълнително „средно“ уплътнение и три непрекъснати уплътнения - оптимална топлоизолация и защита срещу вятър и дъжд.

 • Уникално уплътнение под стъклопакета, което отново подобрява топлоизолацията на прозорците.

Най-модерната прозоречна система на Deceuninck group, разработена и произвеждана в заводите на Inoutic/Deceuninck в Германия, не е само инженерен продукт. Тя е дизайн и прецизност. Е-форте на Inoutic е масивен профил, който позволява височина от 2.60 м - равна на цял етаж. Френският „почерк” в остъкляването съчетава обилна светлина с елегантни видими контури от 120 мм и 20-градусови наклони. Богатият избор на цветове и повърхности с перлена структура, с вид на дърво или металик дава шанс на всеки да обгърне в цвят представата си за красиво.

Image 12

Характеристиките, довели до този скок в показателите, са няколко:

Image 12
 • От 20 до 47 mm остъкляване: Възможност за остъкляване на профила със стъклопакет от 20 до 47 mm, специално за много дебели стъкла, осигуряващи висока степен на защита от топлина и шум;

 • Стъклодържатели с растер с 2 контактни повърхности съобразно DIN 18545:

 • Здрава и следваща формата арматура: Стабилна конструкция на прозорците / големи камери за допълнително изолиране. Като опция – термично разделено армиране за още по-добра Uf-стойност;Image 12

  Новост: Праг на вратата на балкона на равнището на пода

 • Обкови: Висока степен на функционалност и продължителна употреба / Закрепване през три стени и допълнителен канал за завинтване;

 • Улей за обкова по европейски стандарт с осов размер 13 mm: Възможност за допълнително оборудване за обезопасяване на прозорците с повишена устойчивост срещу взлом;

 • Ново допълнително уплътнение и три непрекъснати уплътнения: Превъзходна топлоизолация и уплътненост срещу вятър и бурен дъжд;

 • Височина на фалца на стъклото 25 mm: Оптимална топлоизолация / Предотвратяване на събиране на кондензна вода;

 • Система профили за прозорци с 6 камери: Превъзходна топлоизолация със стомана / Uf - стойност 0,95 W/m²K;

 • Отвори за дюбели, за отводняване и за вентилация в предкамерите: З ащита от влага и корозия в камерите от стомана и с арматура;

 • Монтажна широчина 84 mm: Висока степен на топлоизолация за икономии от разходи за отопление

 • Елегантен профил с тесни видими контури от 120 mm и 20-градусови наклони: Добро оттичане на водата / хармоничен дизайн;

 • Залепване на покритие: Могат да бъдат реализирани елементи с височината на помещението до 2,60 m / оптимална якост на усукване;

 • Водобран: Интегрирано закрепване на профила на летящия делител;

 • Дизайн и възможности за оформление: Богат избор от декори и цветове / възможни са в универсален декор и декор с вид на дърво, с перлена структура и вид металик, както и с цветно покритие decoroc.Image 12