Архитектурно и инженерно проектиране

Проектантския отдел към СБКИ е ориентиран към нуждите на завода за сглобяеми конструкции и изделия . Ангажиран е с проектирането на сгради,конструкции,елементи,изделия от сглобяем стоманобетон и стомана за инфраструктурни, индустриални и селскостопански проекти и цели. Занимава се с разработване, проектиране и изпитване на нови елементи, кофражи, материали, технологии за производство, както и за усъвършенстване на съществуващи продукти. Инвестиционно проектиране на жилищни, търговски и административни сгради.

- Предпроектни и прединвестиционни проучвания;
- Изготвяне на подробни и работни устройствени планове (ПУП, РУП);
- Проектиране по части Архитектура и Конструкции. Менажиране на проектантския процес;
- Проекти за реконструкция и преустройство;
- Заснемане и узаконяване на съществуващи сгради;
- Визуализации

1 3d_b 3d_hale hale hale2 7 3d_house 3dparking 3d_traf k1101_Vila_Tanq_3dkonstrukciqpdf Image 15
park vila_titi1-model armhouse metalhale montplan ObshtplanНС planbiblio planpark razrezbiblio ramkaМХ Image 15