Стоманобетонни конструкции за електро трафопостове и подстанции.

„СБКИ” АД произвежда стоманобетонни конструкции подходящи за БКТП, Възлови станции, Инверторни станции от 2004г и има зад гръба си над 1300 реализирани проекта. Този тип съоръжения за с висока степен на отговорност и са класифицирани като III-та категория по ЗУТ. Необходимостта от устойчивост във времето и носимоспобност от въздействия на тежки товари/трансформатори/, ел мрежа и заземяване, климатични въздействия, изисква от тях да се проектират с особено внимание към конструирането на армировката, висок клас на бетона, бетонно покритие, технологията на производство, транспорт и монтаж. На вашето внимание предлагаме два типа конструкции – произведени цели с кофражна форма тип моноблок и панелен тип конструкции. Всички елементи се произвеждат с високо отношение към качеството и устойчивост във времето, като са спазени изискванията за труд, хигиена,еко нормативи, и вътрешната система за одит и контрол. Свържете с нас за да ви кажем кой тип конструкция е подходящ за вашия проект.

Oбемни моноблокове – конструкции за БКТП – тип моноблок

          S1000 290x210x250                          S2000 310x240x250                          S3000 310x240x250                        S4000 425x260x250                          S5000 260x150x295

Image 1 Image 2 Image 3 Image 3 Image 3


Панелни конструкции - по индивидуален проект или изготвен от нас такъв.

          P1000 4x540x300                                P2000 4x400x540                 P3000 2x400x300;490x300;540x300              P4000 3x400x300

Image 1 Image 2 Image 3 Image 3

Галерия

Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12
Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12

Назад »