Цени »

Сглобяеми стоманобетонни конструкции

Image 11

СБКИ проектира и произвежда сглобяеми елементи за стоманобетонни конструкции, подходящи за производствени и търговски сгради, складови бази, многоетажни паркинги.
1.Фундаменти – единични сглобяеми фундаменти
2.Колони – едноделни и двуделни стоманобетонни колони.
3.Предварително напрeгнaти подкранови греди ПКГ-6.
4.Фасадни панели.
5.Стоманобетонни конструкции и елементи по индивидуален проект.
6.Проектиране, инженеринг на стоманобетонни и стоманени конструкции.

Повече »

Тръби за канализация и водостоци

Image 12

1.Тръби бетонни безнапорни, кръгли, без пета, фалцови (БДС 17004-89; БДС 895-80).
2.Тръби бетонни безнапорни, кръгли, без пета, с муфа и гумено уплътнение(БДС 17004-89; БДС 895-80).
3.Тръби стоманобетонни безнапорни, кръгли, без пета, с муфа и гумено уплътнение БДС 17343-93.
4.Тръби стоманобетонни безнапорни за пътни и ЖП водостоци, кръгли, без пета, с муфа и гумено уплътнение. 5.Бетонни пръстени ,конуси и дъно Прил. А и B - БДС ЕН 1917.

Повече »

Бетонови и стоманобетонови изделия

Image 13

СБКИ произвежда бетонови и стоманобетонови изделия за оформяне пътна и пешеходна инфраструктура отговарящи на действащите БДС и EN.
1.Бордюри бетонни – БДС -624-87; EN 1340 2003
2.Тротоарни плочи – БДС – 625-81 ; EN 1339 2003+AC 2006
СБКИ предлага възможност за производство на бетонови и стоманобетонови елементи по индивудални поръчки. Всяка партида бетонови изделия се подлага на необходимите изпитвания на якост, изтриваемост и мразоустойчивост в заводска строителна лаборатория.

Повече »

Бетонови и варови разтвори, армировъчна стомана

Image 14

В своята база СБКИ разполага с бетонов възел, варов възел и армировъчен двор. Произвежда:
I.Бетонови разтвори
1. Бетон - Сертификат за съответсвие N011 – НСИСОССП – 07.57
2.Бетон обикновен с клас по якост на натиск на втърден бетон - съгласно БДС EN 206-1 и БДС EN-1/NA - 2008
3.Изработка на бетони по индивидуални рецептурни съставки. Възможност за произвеждане бързовтърдяващ бетон, бетон за зимно бетониране, съгласно предписания на проектанти или по желание на клиента, съобразени с класовете по якост и водонепропускливост посочени по-горе.
II. Варови разтвори
III. Армировъчна стомана - по БДС 9253-76

Повече »

Стоманобетонни конструкции за електро трафопостове и подстанции.

Image 11

„СБКИ” АД произвежда стоманобетонни конструкции подходящи за БКТП, Възлови станции, Инверторни станции от 2004г и има зад гръба си над 1300 реализирани проекта. Този тип съоръжения за с висока степен на отговорност и са класифицирани като III-та категория по ЗУТ.

Повече »

Стоманобетонни конструкции за септични системи.

Image 11

Септичната система е високоефективна, самостоятелна, подземна система за пречистване на отпадни води. Тъй като септичните системи третират и изхвърлят домакинските отпадъчни води на място, те често са по-икономични от централизираните канализационни системи в селските райони, където те са по-големи и къщите са разположени на разстояние.

Повече »

Строителна лаборатория

Image 11

СБКИ издава протокол за следните изпитвания:
I.Изпитване на Бетон
II.Изпитване на добавъчни материали за бетон БДС EN 12620 :2002
III.Изпитване на бетонни плочи – БДС 625 80, EN 1339 2003 + AC 2006
IV.Изпитване на бетонни бордюри БДС 624-87 EN 1340 2003
V.Изпитване на бетонови и стоманобетонови тръби EN 1916+AC:2005
VI.Изпитване на арматурна стомана – БДС EN ISO 15630 – 1, 2, 3-2004

Повече »