Бетонови и стоманобетонови изделия

СБКИ произвежда бетонови и стоманобетонови изделия за оформяне пътна и пешеходна инфраструктура отговарящи на действащите БДС и EN.
1.Бордюри бетонни – БДС -624-87; EN 1340 2003
2.Тротоарни плочи – БДС – 625-81 ; EN 1339 2003+AC 2006
СБКИ предлага възможност за производство на бетонови и стоманобетонови елементи по индивудални поръчки. Всяка партида бетонови изделия се подлага на необходимите изпитвания на якост, изтриваемост и мразоустойчивост в заводска строителна лаборатория.

Изделия за пътна и пешеходна инфраструткура

БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема

размери /см/

материал

Pразр. /кN/

B1

b

h1

h

l

бетон

стомана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Алеен
бордюр

12

15

15

25

50

C20/25

-

72

Алеен
бордюр

Оформяне и заграждане
на улици,
пътища, пешеходни зони,
градински пътеки

Уличен
бордюр

15

18

15

35

50

C20/25

-

173

Уличен
бордюр

бордюр

6

8

8

16

50

C20/25

-

173

Градински
бордюр

бордюр

-

25

-

10

50

C20/25

-

20

бордюр

Плоча
с отвори

-

50

-

10

-

C20/25

Ф5

20

Плоча
с отвори

Паркинги,пешеходни зони,
градински пътеки

http://sbki-bg.com/img/products/concrete_products/concr_articles/bl6.gif

-

40

-

5

-

C20/25

-

-

Квадратна
плоча

пешеходни зони,
градински пътеки

Квадратна
плоча

-

30

-

5

-

C20/25

-

-

Квадратна
плоча

пешеходни зони,
градински пътеки

Квадратна
плоча

-

40

-

5

-

C20/25

-

-

Квадратна
плоча, асортимент релефна
2 типа

пешеходни зони,
градински пътеки

шестоъгълна
плоча

-

18

-

5

-

C20/25

-

-

шестоъгълна
плоча

пешеходни зони,
градински пътеки

Тактилна
плоча

-

30

-

5

-

C20/25

-

-

Тактилна
плоча

пешеходни зони,
градински пътекиСтоманобетонни изделия

СТОМАНОБЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема

размери /см/

материал

Pразр. /кN/

B1

b

h1

h

l

бетон

стомана

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

60

40

50

40

200

C30/37

Ф5

-

Стоманобетонно корито

Корито за отводнителни окопи

50

66

32

50

100

C30/37

B500;B220

2x50kN

Линеен
отводнител

Паркинги, пешеходни зони

149

270

215

C30/37

B500;B220

вятър

Елемент за ограда с фундамент

Преграждане на индустриални цехове,
Паркинги, квартални площи


Цени »


СБКИ предлага възможност за производство на бетонови и стоманобетонови елементи по индивудални поръчки. Всяка партида бетонови изделия се подлага на необходимите изпитвания на якост, изтриваемост и мразоустойчивост в заводска строителна лаборатория.

ГалерияImage 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12
Image 12

Назад »