Тръби за канализация и водостоци

Каталог » Чертежи *.dwg »

Цени » Конструктивно изследване »

Продуктова гама

Тръби от неармиран и армиран бетон:
1.Тръби и фасонни части от неармиран бетон,бетон със стоманени нишки и армиран бетон,БДС EN 1916
2.Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон,бетон със стоманени нишки и армиран бетон,БДС EN 1917
3.Тръби стоманобетонни безнапорни,БДС 17 343-93
4.Тръби кръгли стоманобетонни за пътни водостоци,БДС 1518-71
5.Тръби кръгли стоманобетонни за водостоци под нормални ж.п. линии,БДС 1462-75
6.Тръби кръгли стоманобетонни за пътни и ж.п. водостоци,БДС 1462-87
7.Тръби бетонни и стоманобетонни безнапорни,БДС 895-80
8.Тръби бетонни безнапорни,БДС 17 004-89


Тръби бетонни безнапорни

Бетонни фалцови тръби

БДС 17004-89;БДС 895-80;БДС EN 1916:2003

Image 1 Image 2 Image 3
НАИМЕНОВАНИЕ ОЗНАЧЕНИЕ дебелина
на стената
дължина диаметър тегло
mm m/бр m kg
Бетонни тръби ø200 ТФ 200x1000 32 1 0,2 57
Бетонни тръби ø300 ТФ 300x1000 44 1 0,3 125
Бетонни тръби ø400 ТФ 400x1000 51 1 0,4 200
Бетонни тръби ø500 ТФ 500x1000 56 1 0,5 365
Бетонни тръби ø600 ТФ 600x1000 60 1 0,6 515
Бетонни тръби ø800 ТФ 800x1000 80 1 0,8 670
Бетонни тръби ø1000 ТФ 1000x1000 100 1 1,0 860


Бетонни тръби с муфа и гумено уплътнение

БДС 17004-89;БДС 895-80;БДС EN 1916:2003

Image 1
Image 2
НАИМЕНОВАНИЕ ОЗНАЧЕНИЕ дебелина
на стената
дължина диаметър тегло
mm m/бр m kg

*Бетонни тръби ø400

ТМ 400x2000

70

2,0

0,4

690

Бетонни тръби ø500

ТМ-У 500x2500

85

2,5

0,5

1010

Бетонни тръби ø600

ТМ-У 600x2500

100

2,5

0,6

1420

Бетонни тръби ø800

ТМ 800x2000

100

2

0,8

1580

Бетонни тръби ø1000

ТМ 1000x2000

130

2

1

2510

*Забележка:тръба с пета.

Тръби стоманобетонни безнапорни

Стоманобетонни тръби с муфа и гумено уплътнение

БДС 17343-93

Image 1
Image 2
НАИМЕНОВАНИЕ ОЗНАЧЕНИЕ дебелина
на стената
дължина диаметър тегло клас Fразр
    mm m/бр m kg   kN/m'
Стoманобетонни тръби ø500 ТКСБ-М-500x2150 90 2,15 0,5 950 I 55
Стoманобетонни тръби ø600 ТКСБ-М-600x2150 100 2,15 0,6 1250 I 71
Стoманобетонни тръби ø800 ТКСБ-М-800x2000 100 2 0,8 1655 I;II;III 55; 75; 100
Стоманобетонни тръби ø1000 ТКСБ-М-1000x2000 130 2 1 2625 I;II;III 68; 88; 130
Стоманобетонни тръби ø1200 ТКСБ-М-1200x2000 140 2 1,2 3270 I;II;III 80; 108; 150
Стоманобетонни тръби ø1500 ТКСБ-М-1500x2000 170 2 1,5 4500 I;II;III 100; 135; 190

Стоманобетонни тръби за водостоци с гладки чела

БДС 1462-75;БДС 1462-87;БДС 1518-71;БДС 1704-89;БДС EN 1916:2003

НАИМЕНОВАНИЕ ОЗНАЧЕНИЕ дебелина
на стената
дължина диаметър тегло Fразр
    mm m/бр m kg kN/m'
Стoманобетонни тръби ø800 Т 80x11x99 110 1 0,80 800 71
Стoманобетонни тръби ø1000 Т 100x13x99 130 1 1,00 1175 140
*Стoманобетонни тръби ø1000 Т 100x18x99 180 1 1,00 2000 184
Стоманобетонни тръби ø1250 Т 125x13x99 130 1 1,25 1650 113
Стоманобетонни тръби ø1500 Т 150x15x99 150 1 1,50 1975 95
*Стоманобетонни тръби ø1500 Т 150x21x99 210 1 1,50 3000 399

*Забележка:тръба с пета.

Стоманобетонни конуси и дъна

Приложение A и B БДС EN 1917

Image 1
Image 2
НАИМЕНОВАНИЕ ОЗНАЧЕНИЕ дебелина
на стената
дължина диаметър тегло
    mm m/бр m kg
Конус за РШ 650/1000x600 100 0.6 0,65/1 500
Дъно за РШ 1000 150 1,0 1,0 1840

Гумени уплътнения за натоварени ревизионни шахти

CSD Plus 3-водонепроницаемо(1bar),равномерно разпределящо вертикален динамичен товар гумено уплътнение.

Image 1

Ревизионни шахти

Стоманобетонни пръстени

Приложение A и B БДС EN 1917

Image 1
Image 2
НАИМЕНОВАНИЕ ОЗНАЧЕНИЕ дебелина
на стената
дължина диаметър тегло
    mm m/бр m kg
Бетонни пръстени  ø1000 за РШ 1000x1000 100 1 1 860
Бетонни пръстени  ø1000 за РШ 1000x500 100 0,5 1 425
Бетонни пръстени  ø1000 за РШ  1000x250 100 0,25 1 210

Защо бетонни и стоманобетонни тръби?


Повече информация на "Каталог"


СБКИ разполага с база и има дългогодишен опит в производството на бетонни и стоманобетонни канализационни тръби. През 2006 година е внедрена нова датска технология за производство на тръби – Pedershaab.

ГалерияImage 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12
Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12 Image 12

Назад »