За нас

Image 1

За нас „Стоманобетонови конструкции и изделия” е основана през 1991г като кооперация, явяваща се естествено продължение на стопанската дейност с част от активите и служителита на ЗСК-Пловдив. През 2005 г се регистрира Акционерно дружество СБКИ в Пловдивския окръжен съд, което събира активи, търговска дейност и последващо инвестиционно развитие. СБКИ АД - Пловдив разполага с две производствени площадки в Пловдив и с. Катуница, всяка от тях съоръжена с бетоновъзли, кранови средства, технологичен транспорт и строителна лаборатория. СБКИ има търговско представителство ориентирано към PVC дограма в гр.София. Материално-техническата база е създавана за следните строително-промишлени производства: производство на стоманобетонови конструкции за сглобяеми жилищни,административни, промишлени сгради, елементи за мостове и водостоци, както и проектиране и производство на неноменклатурни елементи или по зададени конструктивни чертежи тръби бетонови кръгли за строителство на безнапорни канализации тръби кръгли стоманобетонни за пътни водостоци производство на бетонови изделия (тротоарни плочи, бордюри, пътни ивици, облицовъчни плочи за крайпътни канали и други); производство на бетонови и варови разтвори за нуждите на строителството в региона заготовка на армировъчни стомани строителна лаборатория производство и монтаж на PVC дограма по лиценз с технология и материали на фирма "DECEUNINCK" - БЕЛГИЯ
Image 2

През 2007г. е завършен на първия етап от програмата за технологично обновяване на производството на бетонови и стоманобетонови тръби за канализация и пътни и ж.п. водостоци по БДС EN 1916 и канализационни шахти по EN 1917. Въведено е в експлоатация първото хале 18х60m с два мостови крана, съоръжено с нови (датско производство) машини за горните изделия. През периода от създаването си кооперация "Стоманобетонови конструкции и изделия" - гр. Пловдив е осъществявала предмета на своята дейност, продължен от СБКИ АД Пловдив, с добри икономически и финансови резултати, без задължения към трети лица и фирми. Със своите две основни производствени бази в Пловдив и Катуница два спомагателни - ремонтно механичен цех и автотранспорт, със средносписъчна заетост от 100 работници и специалисти, СБКИ АД Пловдив стабилно присъства на строителния пазар.