Нашите продукти

Image 2

СБКИ разполага с две производствени площадки в Пловдив и с. Катуница, всяка от които е съоръжена с бетоновъзли, кранови средства, технологичен транспорт и строителна лаборатория. На територията на базата в гр. Пловдив е ситуиран и цех за производство на PVC дограма. СБКИ има търговско представителство, ориентирано към PVC дограма, в гр.София. Материално-техническата база е предназначена за следните строително-промишлени производства:

  • Сглобяеми стоманобетонни конструкции
  • Тръби за канализация и водостоци
  • PVC дограма
  • Външни настилки тип декинг с Twinson
  • Бетонови и стоманобетонови изделия
  • Бетонови и варови разтвори, армировъчна стомана
  • Строителна лаборатория
  • PVC облицовки
  • Фасадни облицовки с Twinson

Повече. »

Тръби за канализация и водостоци

Image 1

Продуктова гама
Тръби от неармиран и армиран бетон:
1.Тръби бетонни и стоманобетонни безнапорни,БДС 895-80
2.Тръби бетонни безнапорни,БДС 17 004-89
3.Тръби стоманобетонни безнапорни,БДС 17 343-93
4.Тръби кръгли стоманобетонни за пътни водостоци,БДС 1518-71
5.Тръби кръгли стоманобетонни за водостоци под нормални ж.п. линии,БДС 1462-75
6.Тръби кръгли стоманобетонни за пътни и ж.п. водостоци,БДС 1462-87
7.Тръби и фасонни части от неармиран бетон,бетон със стоманени нишки и армиран бетон,БДС EN 1916
8.Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон,бетон със стоманени нишки и армиран бетон,БДС EN 1917

Повече. »

PVC профилни системи

Image 3

СБКИ АД работи с продуктите на Белгийската компания DECEUNINCK от 1993 година. Фирмата е една от първите производителки на PVC дограма в България. Натрупаният опит и преките контакти с водещата в Европа фирма deceuninck позволява да се изпълняват качествено, компетентно и отговорно и най-сложните конфигурации от проектирането до монтажа. Ерудирани инженери и специалисти следят новостите в областта и техните съвети и проекти ще Ви помогнат да изберете най-подходящото и отговарящо на Вашите изисквания решение.

Повече »

Конструкции за едноетажни промишлени халета,складови бази,селскостопански сгради

Image 3

СБКИ проектира и произвежда сглобяеми елементи за стоманобетонни конструкции, подходящи за производствени и търговски сгради, складови бази,паркинги, електротрафопостове, къщи и други.
I.Конструкции за едноетажни промишлени халета, складови бази, селскостопански сгради.
- едноотворни, двуотворни, многоотворни
- напречни междуосия – 6;12;18 м или индивидуален размер при смесени конструкции.

Повече »

Стоманобетонни конструкции за електро трафопостове и подстанции.

Image 2

„СБКИ” АД произвежда стоманобетонни конструкции подходящи за БКТП, Възлови станции, Инверторни станции от 2004г и има зад гръба си над 1300 реализирани проекта. Този тип съоръжения за с висока степен на отговорност и са класифицирани като III-та категория по ЗУТ.

Повече. »

Стоманобетонни конструкции за септични системи

Image 2

Септичната система е високоефективна, самостоятелна, подземна система за пречистване на отпадни води. Тъй като септичните системи третират и изхвърлят домакинските отпадъчни води на място, те често са по-икономични от централизираните канализационни системи в селските райони, където те са по-големи и къщите са разположени на разстояние.

Повече. »