Стоманобетонни конструкции за септични системи

Септичната система е високоефективна, самостоятелна, подземна система за пречистване на отпадни води. Тъй като септичните системи третират и изхвърлят домакинските отпадъчни води на място, те често са по-икономични от централизираните канализационни системи в селските райони, където те са по-големи и къщите са разположени на разстояние. Септичните системи също са прости в дизайна, което ги прави по-евтини за инсталиране и поддръжка чрез използване на естествени процеси за обработка на отпадъчни води на място, обикновено в задния двор на собствениците на жилища.

СБКИ АД произвежда стоманобетонни корита и стоманобетонни тръби, подходящи за изграждане на септична система.Свържете с нас за да ви кажем кой тип конструкция е подходящ за вашия проект.

Стоманобетонни корита

     ST1000 300x(150/260/300)              SТ2000 400x(150/260/300)               SТ3000 500x(150/260/300)         SТ4000 600x(150/260)540X300

Image 1 Image 2 Image 3 Image 3


Стоманобетонни тръби.

             ST2000 Ф1500

Image 3

Галерия

Image 12 Image 12 Image 12
Image 12 Image 12 Image 12

Назад »