Бетонови и варови разтвори, армировъчна стомана

В своята база СБКИ разполага с бетонов възел, варов възел и армировъчен двор. Произвежда:
I.Бетонови разтвори
1. Бетон - Сертификат за съответсвие N011 – НСИСОССП – 07.57
Бетон обикновен с клас по якост на натиск на втърден бетон – съгласно БДС 7268-83: B10(K2);B12,5(K2); B15(K2 и К3); B20(K2 и К3); B25(K2 и К3); B30(K2 и К3); B35(K2 и К3); B40(K2 и К3)
2.Бетон обикновен с клас по якост на натиск на втърден бетон - съгласно БДС EN 206-1 и БДС EN-1/NA - 2008
C 6/8 (B7,5); C8/10 (B10); C10/12(B12,5); C12/15(B15); C16/20(B20); C20/25(B25); C25/30(B30); C28/35(B35); C32/40(B40) Бетон с клас на водонепропускливост BB 0,2; BB 0,4; BB 0,6; BB 0,8; BB 1;
3.Изработка на бетони по индивидуални рецептурни съставки. Възможност за произвеждане бързовтърдяващ бетон, бетон за зимно бетониране, съгласно предписания на проектанти или по желание на клиента, съобразени с класовете по якост и водонепропускливост посочени по-горе.

По желание на клиента СБКИ издава декларация за съответствие на продукта, съобразен със съответните стандарти за изпитване, на 28-мият ден след покупката на бетоновия разтвор.

II. Варови разтвори
1. Вар за мазилки
2. Вар за замазки
III. Армировъчна стомана - по БДС 9253-76
Стоманени изделия изработвани от стомана горещовалцувана за армиране на стоманобетонни конструкции (БДС 4758-84). Заготовка на стомана от класове на стоманата B220;B420;B500 ( AI, AIII, BIV). Армировъчни скелети на греди, колони за бърз и лесен монтаж на строителната площадка.

Image 12