Обков

Image 13 Image 13 Image 13 Image 13 Image 13 Image 13

За постигането на качествен продукт всички вложени елементи трябва да бъдат на високо ниво. Това включва и обкова. СБКИ АД има дългогодишно партньорство с немската фирма за обков WINK-HAUS, която предлага едни от най-качествените продукти от този вид, отговарящи на всички стандарти за качество и здравина. WINK-HAUS задоволява растящите нужди на пазара от иновативни решения за по-сигурно заключване (секюрити обков), по-добра вентилация на помещенията (обков с паралелно отместване, осигуряващ микровентилация) или отваряне по две оси без видими панти. Каквито и да са вашите желания за отваряне на дограмите – по една или две оси, тип „Фолксваген“, тип „Хармоника“ или „плъзгане по релси“, – те ще бъдат изпълнени с качествен обков, съобразен с характеристиките на прозореца и с вашите лични нужди.

Image 13